31.07.2016 (Bogusław Bubula, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Trasa:  Krępa (leśny parking na S od Ogrodzieńca) – zalew na Centurii - Hutki-Kanki – góra Chełm (rezerwat) – Żelazko – Ryczów (skały, strażnica z XIV w.) – rezerwat Ruskie Góry – Jaskinia na Biśniku – Dolina Wodącej – Smoleń – ruiny zamku z XIV w. – powrót przeważnie asfaltem z powodu załamania pogody: Złożeniec – Ryczów – Ryczów Kolonia – zjazd z szosy na S od Podzamcza (Ogrody) – Lachowizna  - przecięcie drogi  nr 791 – Krępa  (ok. 43 km)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski