31.07.2016 (Bogusław Bubula, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Trasa:  Krępa (leśny parking na S od Ogrodzieńca) – zalew na Centurii - Hutki-Kanki – góra Chełm (rezerwat) – Żelazko – Ryczów (skały, strażnica z XIV w.) – rezerwat Ruskie Góry – Jaskinia na Biśniku – Dolina Wodącej – Smoleń – ruiny zamku z XIV w. – powrót przeważnie asfaltem z powodu załamania pogody: Złożeniec – Ryczów – Ryczów Kolonia – zjazd z szosy na S od Podzamcza (Ogrody) – Lachowizna  - przecięcie drogi  nr 791 – Krępa  (ok. 43 km)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski