20.09.2014 (wyjście kursowe TKG Vertical, Leszek Pieniążek)
Tatry Zachodnie
Trasa: Gronik - Dolina Małej Łąki - Głazisty Żleb - Niżna Świstówka Małołącka - Wyżnia Świstówka Małołącka -otwór Jaskini Śnieżnej - w jaskini do Wodociągu - 320 m - powrót po śladach