Dzień 1: Zawoja Policzne - Mosorny Groń (1047 m) - Cyl Hali Śmietanowej (1298 m) - Polica (1369 m) - Sidzińskie Pasionki (schronisko) - Okrąglica (1247 m) - Hala Krupowa - Sidzińskie Pasionki (schronisko); Dzień 2: Sidzińskie Pasionki (schronisko) - Rezerwat "Na Policy" - Zawoja Centrum - (07-08.03.2009 Bogusław Bubula, Piotr Machay, Dariusz Ociepka, Leszek Pieniążek, Bartłomiej Sułkowski)
[< Previous] [Next >]
fot. R. Bieda
fot. R. Bieda
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. L. Pieniążek
fot. B. Bubula
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. B. Bubula
fot. B. Bubula
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. B. Bubula