Dzień 1: Zawoja Policzne - Mosorny Groń (1047 m) - Cyl Hali Śmietanowej (1298 m) - Polica (1369 m) - Sidzińskie Pasionki (schronisko) - Okrąglica (1247 m) - Hala Krupowa - Sidzińskie Pasionki (schronisko); Dzień 2: Sidzińskie Pasionki (schronisko) - Rezerwat "Na Policy" - Zawoja Centrum - (07-08.03.2009 Bogusław Bubula, Piotr Machay, Dariusz Ociepka, Leszek Pieniążek, Bartłomiej Sułkowski)
[< Previous] [Next >]
fot. L. Pieniążek
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. B. Bubula