Wietrznice to ostatnia kulminacja (534 m n.p.m.) grzbietu biegnącego od Gorca przez Lelonek, Zdżar, Twarogi ku dolinie Górnego Dunajca, której we wrześniu 1939 broniły – od Pienin po Zabrzeż – przerzucony z kresów wschodnich Batalion KOP „Żytyń” wspomagany przez dwie kompanie Batalionu Obrony Narodowej „Limanowa”. Przeciw sobie miały  niemiecką 17 Górską  Dywizję Piechoty i słowacką  I Dywizję Piechoty ze zgrupowania „Janosik”.  Ostatnim punktem oporu na tym odcinku był  4-go  września 39 umocniony okopami, opadający stromo do Dunajca stok Wietrznic nad Tylmanową. Ciężkie walki trwały cały dzień, wzgórze nie zostało zdobyte, ale okrążone od strony Kamienicy. Nocą siły polskie przedarły się w ciężkich walkach do Starego Sącza, a następnie w rejon Grybowa, gdzie BON „Limanowa”  wskutek poniesionych strat został rozwiązany.

Zachowane do dzisiaj w dobrym stanie linie polskich umocnień na Wietrznicach (okopy i wykopy pod niewybudowane bunkry) stanowią najlepiej zachowaną w Małopolsce pozostałość walk w 1939 roku.

A 12 i 13 IX 2009 r. na Wietrznicach zademostrowano odtworzenie epizodów  walk obronnych o dolinę Dunajca. Udział wzięły:

- Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Podhale w ogniu”

-  Grupa Rekonstrukcji Historycznej  BON „Oświęcim” –  jako BON „Limanowa”

-  Stow. Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” z Przemyśla

-  Grupa Rekonstrukcji Historycznej  17 Niemieckiej Dywizji Piechoty – z  Nowego Targu.

Nie przybyła jakoś słowacka  KVH „Orava” z Dolnego Kubina.

 

Galeria