25-26. 06. 2016 r. (Dariusz Ociepka, Bartłomiej Sułkowski, Michał Sułkowski, Robert Widzisz)
Ku mazowieckiem górom: wycieczka rowerowa na Wyżynę Kielecką (Płaskowyż Suchedniowski, Garb Gielniowski)
Trasa: dzień 1: kemping na S brzegu Jeziora Sielpieckiego – dolina Czarnej Taraski – dolina Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) szlakiem czerwonym – Stara Wieś – Wąsosz – Stara Wieś – dolina Krasnej szlakiem żółtym – Krasna (miejscowość) – rezerwat „Górna Krasna” – Luta – „była wieża, była” (widokowa) – Gustawów – Krasna – Duraczów – Błotnica – Czarniecka Góra – Wąsosz – rozstaje przy kamiennym krzyżu – Piekło – skałki Piekło Gatniki – Sielpia Mała – Sielpia Wielka – kemping (67 km); dzień 2: Mroczków – rezerwat Ciechostowice – Altana (408 m) – Hucisko – Leszczyny – Huta – Antoniów – Kałuża (leśniczówka Mościska) – Rezerwat Skałki Piekło nad Niekłaniem – Borki – Rędocin – Mroczków (34 km) – [w drodze powrotnej zwiedzanie Szydłowa]
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka