9.08.2017 (Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka, Jakub Ociepka, Katarzyna Ociepka, Ryszard Zieliński)
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Trasa: Olkusz - Góry Towarne - Jeziorko krasowe w Nowych Kusiętach - Rez. Zielona Góra - Mirowski Przełom Warty - Srocko -  Olsztyn (ok. 34 km)
[< Previous] [Next >]
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. J. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka