12.04.2015 (Wiesława Pietryga-Sułkowska, Bartłomiej Sułkowski, Bożena Zielińska, Ryszard Zieliński)
Puszcza Niepołomicka
Trasa: Ispina (wał wiślany) – rezerwat „Wiślisko Kobyle” – Czarny Krzyż – rezerwat „Lipówka” – most na Drwince – wał nad Drwinką – „Żubrostrada” – Czarny Staw
(ok. 15 km) – „Żubrostrada” – rezerwat „Gibiel” – Zabierzów Bocheński – Chobot – Czarny Krzyż – rezerwat „Wiślisko Kobyle” – Ispina (wał wiślany) – ok. 33 km
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. W. Pietryga-Sułkowska
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski