Limanowa (LP) - Lipowe - Słopnice (DL, LP, AS) - Mogielica (1171m) żółtym szlakiem – Jasień (1062 m) - Przeł Przysłop (750 m) - Papieżówka – (dalej LP i AS) - Jaworzyna Kamienicka (1288 m) - schronisko pod Turbaczem (ok. 1282 m) – Przeł. Borek (1009 m) - Rzeki - Szczawa - Kamienica - Zalesie - dalej osobno: AS - Przełęcz Słopnicka (766 m) - Słopnice ; LP: Przełęcz pod Ostrą (800 m) – Limanowa (LP: 98 km, suma przewyższeń 2400)
(4.05.2013 r.- Dawid Lis, Leszek Pieniążek, Arkadiusz Szczecina)
[< Previous] [Next >]