12.07.2015 (Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka, Leszek Pieniążek, Wiesława Pietryga-Sułkowska, Bartłomiej Sułkowski, Małgorzata Widzisz, Robert Widzisz, Bożena Zielińska, Ryszard Zieliński)
Jura Krakowsko-Częstochowska
Trasa: Zastudnie – rezerwat Ostrężnik (skałki, jaskinie, ruiny)  – wywierzysko Wiercicy – stawy rybne („Pstrągarnia”)  – d. schronisko PTT – Jaskinia Niedźwiedzia  - Złoty Potok (Pałac Raczyńskich XIX w., dwór Krasińskich XIX w.) – Aleja Klonów – Zrębice (drewniany kościół św. Idziego XVIII w.) – kapliczka św. Idziego (XVIII w.) – źródło św. Idziego  (powrót do szl. czerwonego) – Góry Sokole (rezerwat, zjazd downhillowy!) -  zamek Olsztyn (XIII-XIV w.) – spichlerz modrzewiowy (XVIII w.) pod zamkiem - Olsztyn (pizerria na rynku) – asfaltem na S – szlak Karlińskiego – szlak zielony – Krasawa – „Pustynia Siedlecka” – Siedlec – Suliszowice (szlakiem przez teren) – Zastudnie (ok. 45 km)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Bubula
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Bubula
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Bubula
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula