24.05.2014 r. (Bogusław Bubula, Tomasz Bubula, Dariusz Ociepka, Ryszatd Zieliński)
Garb Tenczyński
Trasa: Dolina Grzybowska – Wawóz Zbrza – Dolina Aleksandrowicka – Dolina Brzoskiwinki – Wąwóz Półrzeczki – Rez. Dolina Mnikowska – Rez. Zimny Dół – Sanka – Kopce – Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd – Dolina Grzybowska (47 km)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Bubula
Fot. D.Ociepka
Fot. D.Ociepka
Fot. T. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński