24.05.2014 r. (Bogusław Bubula, Tomasz Bubula, Dariusz Ociepka, Ryszatd Zieliński)

Garb Tenczyński

Trasa: Dolina Grzybowska – Wawóz Zbrza – Dolina Aleksandrowicka – Dolina Brzoskiwinki – Wąwóz Półrzeczki – Rez. Dolina Mnikowska – Rez. Zimny Dół – Sanka – Kopce – Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd – Dolina Grzybowska (47 km)

Route 2 623 229 - powered by www.bikemap.net