Tour de Babia Góra
Zawoja "Lajkonik"- Składy - Czatoża - przeł. Jałowiecka (998 m)- dolina Polhoranki - dolina Kohútova - Hviezdoslavova horáreň (leśniczówka Hviezdoslava) - przełęcz pod Palkočem (Czyżów Wierszkiem) - Zubrzyca Górna Ochlipów - przeł. Krowiarki (1012 m) - Zawoja "Lajkonik" (50 km) (17.09.2011 r.- Bogusława Florek, Dariusz Ociepka, Wiesława Pietryga-Sułkowska, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
[< Previous] [Next >]
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka