R E P T I L I A - GADY

Galeria niedzielnego przyrodnika

 
Żółwie - Chelonia
Żółw błotny (Emys orbicularis)
Jaszczurki - Sauria
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Jaszczurka żyworodna, żyworódka (Zootoca vivipara)
Murówka zwyczajna (Podarcis muralis)
Murówka ruinowa (Podarcis sicula)
Jaszczurka zielona (Lacerta viridis)
Łusecznica wspaniała (Algyroides nigropunctata)
Węże - Serpentes
Żmija zygzakowata (Vipera berus)
Zaskroniec rybołów  (Natrix tessellata)
Wąż koci (Telescopus fallax)

 

Home