A M P H I B I A - PŁAZY

Galeria niedzielnego przyrodnika

 
Płazy ogoniaste - Caudata
Salamandra plamista (Salamandra salamandra)
Płazy bezogonowe - Salientia
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba wodna (Rana esculenta)
Ropucha szara (Bufo bufo)

 

Home