Gorce
Łopuszna - Pol. Jankówki - Dol. Pot. Łopuszna - Gajówka Mikołaja - Żubrowisko (ścieżką edukacyjną GPN "Z Łopusznej na Jankówki") - Pol. Świnie Czoło - Pol. Świderowa - Turbacz (1310 m) (ścieżką edukacyjną GPN "Partyzancką ścieżką na Turbacz") - Bukowina Waksmundzka - Łopuszna (23.09.2012 r.Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka, Ryszard Zieliński)
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka