Gorce
Konina leśniczówka – dolina Koniny - Kopa (1032 m) - Kudłoń (1276 m) - przeł Borek - Turbacz (1310 m) - Czoło Turbacza (1259 m) - Kopieniec (1080 m) - Wierch Spalone (1091 m) - Turbaczyk (1078 m) - Konina leśniczówka (16.10.2011 r.-Kacper, Lucyna, Paweł, Tadeusz Kordeczka, Dariusz Ociepka, Kazimierz Pasiut, Leszek Pieniążek - rower!, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
[< Previous] [Next >]
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski