Kuźnice - Skupniów Upłaz - "Murowaniec" - Zawrat - Świnica (2300 m) - Świnicka Przeł. - Hala Gasienicowa - Dolina Jaworzynki - Kuźnice
foto B. Bubula foto B. Bubula foto B. Bubula foto B. Bubula
fot. D. Ociepka foto B. Bubula foto B. Bubula foto B. Bubula
foto B. Bubula fot. D. Ociepka fot. D. Ociepka foto B. Bubula
fot. D. Ociepka foto B. Bubula fot. D. Ociepka fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka foto B. Bubula foto B. Bubula fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka