SŁOWACJA - Tatry Wysokie: Tatranska Polianka - Śląski Dom - magistrala - Niżny i Wyżni Wielicki Przechód - Niżny i Wyżni Granacki Przechód - Podufały Przechód (wszystko razem tzw. Granacka Ławka) - Kwietnikowa Przełączka - Klimkowe Wrótka - Staroleśny Szczyt (2476m) (słowacka nazwa Bradavica) - Klimkowe Wrótka - Klimkowy Żleb - Zwodna Ławka - Kwietnikowy Żleb - Wielicki Ogród - Wielicki Próg - Śląski Dom - Tatranska Polianka (15.09.2013 r.- Leszek Pieniążek, Bogdan Skrzekuti)
[< Previous] [Next >]