SŁOWACJA - TATRY WYSOKIE
Starę Smokovec - Hrebieniok (kolejkč) - Królewski Nos (2273 m) - Slavkovskę štít (2452 m) - Piêæ Ÿródeł - Starę Smokovec (27.09.2009 - Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka, Kazimierz Pasiut, Zbigniew Sułkowski)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. Z. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka