11. 09. 2016 (Dariusz Ociepka, Piotr Ociepka, Ryszard Zieliński)
SŁOWACJA: Niżne Tatry
Trasa: Ludrová - Przeł. pod Kohutom - Przeł pod Malym Salatinom - Maly Salatin (1444 m) - Salatin (1630) - Hučiaky - Dolina Ludrovská - Ludrová
[< Previous] [Next >]
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński