27.05.2017 (Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka, Filip Ociepka, Ryszard Zieliński)
Beskid Żywiecki
Trasa: Żabnica Skałka - Hala Boracza - Hala Redykalna - Hala Bacmańska - Hala Gawłowska - Hala Bieguńska - Hala Lipowska - Hala Rysianka - Przeł. Pawlusia - Romanka (1366 m) - Suchy Groń (868 m) - Stacja Turystyczna Słowianka - Żabnica Skałka
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula