Góry Choczańskie
Vel`ké Borové - Prosečné (1372 m) - Svorad - Lomné (1277 m) - przeł. Rovne - Świętoańska dolina - Liptovská Anna - Prosiek - Prosiecka dolina - Svorad -  Vel`ké Borové (29.05.2011 r.- Dariusz Ociepka, Kazimierz Pasiut, Ryszard Zieliński)
[< Previous] [Next >]
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. K. Pasiut
Fot. K. Pasiut
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński