7.04.2004 (Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka)
Beskid Żywiecki
Trasa: Przeł. Zubrzycka - Czyrniec (1318 m) - Polica (1369 m) - Hala Krupowa - Sidzina Wielka Polana
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka