10-12.06. 2016 r. (Bartłomiej Sułkowski)
Z buta przez Mazury (Pojezierze Olsztyńskie)
Trasa: dzień 1: Olsztynek – jezioro Jemiołowo – Jemiołowo – spotkanie z łosiem – Kolonia Jemiołowo – jezioro Wenyk (ok. 4 km) – powrót z grubsza tą samą drogą (ok. 9 km); dzień 2: Olsztynek – Królikowo (szlakiem zielonym) – Lichtajny (polną drogą) – powrót asfaltem na N do szlaku zielonego – dawne torowisko – jezioro Wielki Omin (13 km) – Omin – jezioro Mały Omin – Pacółtówko (drogą rowerową) – Czarci Jar (rezerwat „Rzeka Drwęca”) – Gospodarstwo Rybackie „Czarci Jar” (18 km) – Drwęck – polną drogą na SE do szlaku zielonego – dawne torowisko – Lichtajny (festyn) – dawnym torowiskiem do drogi S7 – wzdłuż drogi S7 do Królikowa (orzeł przedni)  – powrót do Olsztynka szlakiem zielonym (ok. 32 km); dzień 3: Olsztynek – jezioro Jemiołowo (żuraw) – Jemiołowo – kolonia Jemiołowo – jezioro Wenyk (N i E brzeg) – linia kolejowa 216 na S od Łutynówka – las między Kunkami a Łutynowem (żuraw) – szosa z Olsztynka do Waplewa – dąb Jarosław polnymi drogami – szosa z Olsztynka do Waplewa (1 km dalej na SE) – Nadrowo – rezerwat „Bagno Nadrowskie” (ok. 11 km) – powrót z grubsza tą samą drogą, z tym że jezioro Wenyk wzdłuż S brzegu (ok. 23 km; łączna trasa przez trzy dni – 64 km)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski