Krościenko - Czertezik (772 m) - Sokolica (747 m) - Zamkowa Góra (779 m) - Trzy Korony (Okrąglica 982 m) - Przeł. Wyżni Łazek - schr. Trzy Korony - Przeł. Szopka - Krościenko (06.06.2010 - Dariusz Ociepka, Paweł Kordeczka z rodziną, Kazimierz Pasiut, Bożena Zielińska, Ryszard Zieliński)
Fot. D. Ociepka
Fot. K. Pasiut
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. K. Pasiut
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński