Niżne Tatry
Dzień 1 - Šumiac – Predné sedlo – Král’ova hol’a (1946 m) – Stredná hol’a (1876 m) - Orlova (1840 m) – Bartkova (1790 m) – Ždiarske sedlo – Andrejcova (1520 m) – schron (útulňa) pod Andrejcovą; dzień 2 - schron pod Andrejcovą – kota 1586 – sedlo Priehybka – Vel’ka Vápenica (1691 m) – powrót pod Andrejcovą - Pohorelá (29-30.10.2011 - Leszek Pieniążek, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. L. Pieniążek
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. L. Pieniążek
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski