Tatry Wysokie
Szczyrbskie Jezioro - Chata nad Popradzkim Stawem - Dolina Mięguszowiecka - Dolina Hińczowa - Koprowa Przełęcz Wyżnia (2180 m) - Koprowy Szczyt (2367 m) - powrót tą samą drogą (21.08.2011 r.- Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Bubula