Start/Stop Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
Ze szczytu mamy charakterystyczny widok na po³udniowy zachód...