Beskid Wyspowy
przełęcz między Ogorzałą a Kiczorą – Kiczora (901 m) – Jasień (1062 m) – Polana Skalne – powrót tą samą drogą 8.09.2013 (Tymon Kmicicki, Wiesława Pietryga-Sułkowska, Karolinka Sułkowska, Bartłomiej Sułkowski, Wiktorek Sułkowski)
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot.W. Pietryga-Sułkowska
fot. B. Sułkowski
fot. T. Kmicicki
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski
fot. B. Sułkowski