Tatry Wysokie
Tatry Wysokie: Szczyrbskie Jezioro - Dolina M³ynicy - Bystra £awka - Furkot (2405 m) - Hruby (2428 m)- Dolina Furkotna - Przednie Solisko - Szczyrbskie Jezioro (4.08.2011 r.- Pawe³, Tadeusz, Waleria Kordeczka, Kazimierz Pasiut, Ryszard Zieliński)
[< Previous] [Next >]
Fot. R. Zieliński
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński