SŁOWACJA: Pieniny
Haligovce - Pod Plasnou (850 m) - Plasna (889 m) - Przeł Cerla (605 m) - Czerwony Klasztor (25.06.2009 r.- Dariusz Ociepka, Kazimierz Pasiut, Ryszard Zieliński)
fot. R. Zieliński
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. R. Zieliński
fot. R. Zieliński
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. R. Zieliński
fot. K. Pasiut
fot. R. Zieliński
fot. R. Zieliński
fot. R. Zieliński
fot. R. Zieliński
fot. R. Zieliński
fot. R. Zieliński
fot. K. Pasiut
fot. K. Pasiut
fot. D. Ociepka