Tatry Wysokie
Kużnice - Boczań - Hala Gąsienicowa - Rówień Waksmundzka - Gęsia Szyja (wspinaczka skałkowa) - Polana Rusinowa - Wiktorówki (msza św.) -Zazadnia(29.11.2009 - Leszek Pieniążek, Arkadiusz Szczecina)
Fot. A. Szczecina
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. A. Szczecina
Fot. A. Szczecina
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek
Fot. L. Pieniążek