2.08.2020
Góry Wołowskie
Kojšov - Turniská - Folkmarská skala (915 m npm) - Veľký Folkmar
[< Previous] [Next >]
Fot. P. Chyc
Fot. B. Bubula
Fot. R. Zieliński
Fot. P. Chyc
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula
Fot. P. Chyc
Fot. P. Chyc
Fot. P. Chyc
Fot. P. Chyc
Fot. B. Bubula
Fot. R. Zieliński
Fot. R. Zieliński
Fot. P. Chyc
Fot. B. Bubula
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Bubula
Fot. B. Bubula