RUMUNIA: GÓRY BIHORSKIE
Dzień 1: Satul de vacanta Boga (ok.500m npm) - okolice żródeł potoku Bulbuci (ok.900m npm) przymusowy biwak w deszczu; Dzień 2: Uvala Balileasa - Canton Glavoi - Cetatile Ponorului (1000 m npm) - Cabana Csodovar - Canton Glavoi - biwak w Ÿródliskach potoku Bulbuci; Dzień 3: Satul de vacanta Boga - Cascada Oselu - Satul de vacanta Boga