Krzywa - Jasionka - Czarne - Schronisko Leśne Radocyna (9,5 km) - Dolina Wisłoki - Nieznajowa - Dolina Zawoi - Wołowiec - Bacówka w Bartnem (24,5 km) - Banica - Krzywa (33,5 km) (28.07.2007 r. Bogusław Bubula, Robert Widzisz)
Fot. B. Bubula
Cerkiew w Czarnej koło Brunarów Wyżnych
Fot. B. Bubula
Na drodze z Jasionki do Czarnego
Fot. B. Bubula
Cmentarz wojenny nr 53 z I wojny światowej w Czarnem
Fot. B. Bubula
Schronisko Górskie "Radocyna"
Fot. B. Bubula
Kaplica przy skrzyżowniu dróg (Dolina Czarnego i Dolina Wisłoki)
Fot. B. Bubula
Przeprawiamy się przez Wisłokę...
Fot. B. Bubula
I jeszcze raz Wisłoka
Fot. B. Bubula
Na szlaku w dolinie górnej Wisłoki
Fot. B. Bubula
Wjazd w dolinę Zawoi
Fot. B. Bubula
W dolinie Zawoi
Fot. B. Bubula
Jedna z kilkunastu kapliczek przy szlaku
Fot. B. Bubula
Trudna przeszkoda do pokonania...
Fot. B. Bubula
Przełom potoku Zawoja
Fot. B. Bubula
Bacówka w Bartnem
Fot. B. Bubula
Zjazd do Banicy koło Krzywej
Fot. B. Bubula
Cerkiew w Krzywej