Mochnaczka Niżna - Mizarne - Banica -Czertyżne - Przełęcz Lipka - Ropki - Bieliczna - Izby - Mochnaczka Niżna (19.08.2007 r. - Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka, Robert Widzisz)
[< Previous] [Next >]
of 2
Fot. B. Bubula
Mochnaczka Niżna - zaczynamy...
Fot. D. Ociepka
Podjazd na Mizarne
Fot. D. Ociepka
Na rowerówce na Mizarne
Fot. D. Ociepka
Widok z Mizarnego na Mochnaczkę Niżną
Fot. B. Bubula
Na błotnistym grzbiecie Mizarnego
Fot. D. Ociepka
Trasa przez Mizarne
Fot. B. Bubula
Zjazd do Banicy koło Izb
Fot. B. Bubula
Cerkiew w Banicy
Fot. B. Bubula
Przejazd przez potok Biała
Fot. D. Ociepka
Przerwa na drugie śniadanie
Fot. B. Bubula
W dolinie Czertyźnianki
Fot. D. Ociepka
Cmentarz w Czertyżnem
Fot. D. Ociepka
Kapliczka w Czertyżnem
Fot. B. Bubula
Droga przez Czertyżne
Fot. B. Bubula
Trudna przeszkoda do pokonania
Fot. D. Ociepka
Podjazd na Przełęcz Lipka