Start/Stop Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
Parkujemy za wałami, na terasie zalewowej Wisły (Filip walczy z mapą wyrywaną przez wiatr)