Limanowa – Słopnice – Słopnice Górne (leśniczówka) – Mogielica (1170) – Przełęcz Słopnicka – Cichoń (929) – przełęcz między Ostrą a Cichoniem – Księży Las (leśnymi drogami) – Stara Wieś - Limanowa (45 km) (20.05.2007 r. - Dariusz Ociepka, Leszek Pieniążek, Bartłomiej Sułkowski)
fot. B. Sułkowski
Startujemy w centrum Limanowej, koło Sądu Rejonowego
fot. B. Sułkowski
W drodze do Słopnic, w tle Łopień
fot. D. Ociepka
Podjazd ze Słopnic Górnych na Mogielicę
fot. B. Sułkowski
Prawdziwa autostrada MTB
fot. B. Sułkowski
Woda, woda!
fot. B. Sułkowski
Ochładzamy nagrzane głowy …
fot. D. Ociepka
…. i nie tylko (honni soit qui mal y pense!)
fot. B. Sułkowski
Po-grillowa zaduma na Mogielicy
fot. B. Sułkowski
Na zjeździe Leszek złapał trzy gumy …
fot. B. Sułkowski
Podjazd na Cichoń
fot. B. Sułkowski
Podjazd na Cichoń, w tle Mogielica
fot. B. Sułkowski
Bezkrwawe polowanie na admirała
fot. B. Sułkowski
Rusałka admirał (Vanessa atalanta) na Cichoniu
fot. B. Sułkowski
Kwitnący czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) – Księży Las
fot. D. Ociepka
Rozpucz lepiężnikowiec (Liparus glabrirostris) – największy polski ryjkowiec (Księży Las)
fot. D. Ociepka
Lepiężniki (Petasites sp.) w źródliskach Potoku Starowiejskiego
fot. D. Ociepka
Przepiękne letnie (choć majowe) popołudnie.
fot. D. Ociepka
Relaks w Księżym Lesie pod Ostrą Górą