Limanowa - Golców - przeł. pod Ostrą – NE stok Modyni - Cisowy Dział – Jasieńczyk (840 m) – Klończyk (807 m) – Jastrzębie – Młyńczyska - przeł. pod Ostrą - Limanowa (05.08.2007 r. - Bartłomiej Sułkowski, Andrzej Twaróg)
Fot. B. Sułkowski
Minęliśmy Golców, w tle Mogielica, Ćwilin, Lubogoszcz i Łopień
Fot. B. Sułkowski
Trawersujemy zbocza Ostrej
Fot. B. Sułkowski
Pod Modynią
Fot. B. Sułkowski
Podjazd na Cisowy Dział
Fot. A. Twaróg
Za nami Przełęcz pod Ostrą
Fot. B. Sułkowski
Na Cisowym Dziale
Fot. B. Sułkowski
Jedna ze stacji drogi krzyżowej na Cisowym Dziale
Fot. B. Sułkowski
Ruszamy w stronę Jasieńczyka
Fot. B. Sułkowski
Za nami Modyń
Fot. B. Sułkowski
Zjazd
Fot. B. Sułkowski
Za chwilę zjedziemy stromo do Jastrzębia
Fot. B. Sułkowski
Baniorek …
Fot. B. Sułkowski
… pod mostem W Jastrzębiu Górnym
Fot. B. Sułkowski
Pożegnalne spojrzenie na pasmo Jasieńczyka