4.12.2016 (Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
Tour de Mogielica (Beskid Wyspowy)
Trasa: Szczawskie Wyrębiska – przełęcz między Krzysztonowem a Mogielicą – zachodnie i północne stoki Mogielicy – Szczawskie Wyrębiska (trasa biegówkowa, pod koniec „skrót”)
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski