15.02.2015 (Dariusz Ociepka, Bartłomiej Sułkowski, Robert Widzisz, Ryszard Zieliński)
Beskid Sądecki
Trasa: Rytro - Dol. Mała Roztoka - Pol. Skałki - Przeł. Żłobki - Wielki Rogacz (1182 m) - Niemcowa - Kordowiec - Padlówka - Dol. Mała Roztoka
[< Previous] [Next >]
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Widzisz
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Widzisz
Fot. R. Widzisz
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. R. Widzisz
Fot. D. Ociepka