Rzeki – Przeł. Borek (1009 m) – Turbacz (1310 m) – BS [Rzeki-Jaworzyna Kamienicka (1288 m) – Turbacz (1310 m) - PK, DO, KP, BZ, RZ] - powrót do Rzek przez Jaworzynę Kamienicką - (21.03.2010 Paweł Kordeczka, Dariusz Ociepka, Kazimierz Pasiut, Bartłomiej Sułkowski, Bożena Zielińska, Ryszard Zieliński)
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. K. Pasiut
Fot. D. Ociepka
Fot. K. Pasiut
Fot. K. Pasiut
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka