GORCE
Konina - Turbaczyk (1078 m) - Wierch Spalone (1091 m) - zjazd do doliny do wys. 760 m - Most.....nica (1251 m) - zjazd do doliny do wys. 980 m) - Czoło Turbacza (1270 m) - Schronisko pod Turbaczem (1260 m) - zjazd na S do wys. 960 m - schronisko pod Turbaczem (1260 m) - Most...nica (1251 m) - Polana Podmost....nica - Konina (5.04.2013 r.- (Mariusz Bukowiec, Arkadiusz Szczecina)
Fot. A. Szczecina
Fot. A. Szczecina
Fot. M. Bukowiec
Fot. A. Szczecina
Fot. M. Bukowiec
Fot. A. Szczecina