GORCE
Konina leśniczówka  – Pol. Podmo….wnica – Mo…wnica (1244 m) – Czoło Turbacza (1270 m) – Turbacz (1310 m) – przełęcz Borek – Konina Leśniczówka e (25.03.2012 r.- Bogusława Florek, Dariusz Ociepka, Bartłomiej Sułkowski)
[< Previous] [Next >]
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka