GORCE
Konina leśniczówka – Pol. Kopa – Pol. Niżnie Figurki – Pol. Wyżnie Figurki – Pol. Pustak – Kudłoń (1276 m) – Pol. Pustak – Pol. Przysłopek – przeł. Borek (1009 m) – Konina leśniczówka (15.01.2012 r.- Paweł Kordeczka, Tadeusz Kordeczka, Leszek Pieniążek, Bartłomiej Sułkowski, Michał Sułkowski, Krystian Zawieja, Ryszard Zieliński )
[< Previous] [Next >]
Foto. B. Sułkowski
Foto. B. Sułkowski
Foto. B. Sułkowski
Foto. M. Sułkowski
Foto. B. Sułkowski
Foto. B. Sułkowski
Fot. T. Kordeczka
Foto. B. Sułkowski
Fot. T. Kordeczka
Foto. B. Sułkowski
Foto. B. Sułkowski
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Fot. T. Kordeczka
Foto. B. Sułkowski