Konina Potasznia - Brukowna Droga - Polana Górne Podkopie - Cyrla Hanulowa - Kopa (1032 m)- Polana Pustak - Kudłoń (1276 m) - Pol. Pustak - Przeł. Borek - Konina Potaszniai (31.01.2008 r. Bogusław Bubula, Dariusz Ociepka)
[< Previous] [Next >]
fot. B. Bubula
fot. B. Bubula
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. D. Ociepka
fot. B. Bubula
fot. B. Bubula
fot. B. Bubula
fot. B. Bubula
fot. B. Bubula