Rzeki – Nowa Polana – Gorc (1228 m) - Przysłop (1187 m) - Jaworzyna Kamienicka (1288 m) – zjazd „rowerówką” do Rzek (18.03.2012 r. - Bogusława Florek, Dariusz Ociepka, Kazimierz Pasiut, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. B. Sułkowski
Fot. R. Zieliński
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepkai
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. D. Ociepkai
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski