6-8.03.2015 (Radek Bieda, Dariusz Ociepka, Bartłomiej Sułkowski, Ryszard Zieliński)
Bieszczady
Trasa: Dzień 1: dojazd do bacówki Jaworzec; Dzień 2: Jaworzec – Krysowa (840 m) – Wysokie Berdo (968 m) – Przełęcz Orłowicza (1099 m) – Smerek (1222 m) – zjazd po śladzie; Dzień 3: Przeł. Wyżniańska (860 m) - Mała Rawka (1267 m) - Wielka Rawka (1307 m) - Dział (1152 m) - Wetlina
[< Previous] [Next >]
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski
Fot. D. Ociepka
Fot. B. Sułkowski